Logo MILLSTONE

Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aborgare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, adoptăm prezenta politcă de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noilor reglementări.

1. Informații acoperite de prezenta politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate se aplică utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal colectate și utilizate de membrii grupului Millstone.
Utilizarea „Millstone Developments”, „Millstone” sau „noi” va însemna, aici, acei membri ai grupului Millstone în numele și în privința cărora este făcută această politică de confidențialitate. Prezenta politică de confidențialitate se aplică utilizării de către dumneavoastră a site-ului web Millstone Developments și/sau aplicațiilor mobile, dacă este cazul, sau atunci când furnizați datele dumneavoastră personale către Millstone, de exemplu, dacă doriți să cumpărați o proprietate imobiliară din cadrul proiectelor noastre.
Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate și să ne contactați dacă aveți întrebări.
Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau la utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal ori dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile vizate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@millstone.com.ro.

2. Tipuri de date cu caracter personal procesate de către Millstone

Datele personale sunt informații sau orice combinație de informații separate, care ar putea fi utilizate pentru a vă identifica. Putem colecta informații despre dumneavoastră dintr-o varietate de surse. Acestea includ informațiile pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul nostru web, vizualizați conținutul nostru online și informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră din alte surse terțe.
Informații pe care le colectăm direct de la dumneavoastră
Pntem colecta informații direct de la dumneavoastră atunci când participați la ofertele și programele noastre sau participați la apeluri telefonice și la corespondența prn e-mail cu noi sau, în alt mod, ne furnizați informații în mod direct.
Urmatoarele informații pe care le putem colecta direct de la dumneavoastră sunt:
 Nume și prenume;
 Adresă de e-mail și adresă poștală;
 Număr de telefon fix sau mobil și/sau fax;
 Data de naștere;
 Gen;
 Informații demografice;
 Informații despre persoanele aflate în întreținere sau persoane vulnerabile din gospodăria dumneavoastră, dacă alegeți să ne furnizați astfel de informații;
 Informații de plată, precum detaliile contului bancar;
 Alte înregistrări financiare, precum extrasul de cont;
 Dovada documentelor de identitate, precum cartea de identitate sau pașaportul;
 Verificări de referință de credit;
 Preferințe de marketing;
 Când ne contactați sau vizitați, este posibil să procesăm detaliile întrebării dumneavoastră, cererii, comunicării, plângerii, răspunsurilor la sondaje și alte informații de interacțiune;
 Imagini CCTV;
 Informații capturate pentru a îndeplini obligațiile de sănătate și siguranță în muncă;
 Link-uri către profilurile dumneavoastră pe rețelele de socializare.
Informații pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul web Millstone, vizualizați reclamele sau promoțiile noastre online sau alte servicii
Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a colecta informații atunci când vizitați site-ul nostru, vizualizați reclamele sau promoțiile noastre online sau alte servicii. Pentru mai multe informații despre acestea, vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile.
Urmatoarele informații pe care le putem colecta cu ajutorul acestor tehnologii sunt:
 Informații despre dispozitiv, browser și sistemul de operare;
 Adresa IP;
 Pagini web pe care le vizualizați pe site-ul nostru;
 Date de locație prin adresa dumneavoastră IP, GPS și alte mijloace. Vom colecta informațiile despre locația dumneavoastră numai atunci când utilizați site-ul nostru web.
Informații pe care le colectăm din surse terțe
Totodată, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse terțe: surse disponibile public, agenții de referință terțe, platforme de social media, liste de marketing legitime sau agenți de recomandare autorizați.
Următoarele informații pe care le putem colecta din surse terțe sunt:
 Nume și prenume;
 Adresa poștală;
 Adresa de e-mail și numărul de telefon de contact;
 Data de naștere;
 Nivelul veniturilor;
 Date de referință și de fond;
 Informații despre angajare, cum ar fi numele angajatorului și titlul postului dumneavoastră;
 Activități observate public sau informații puse la dispoziția publicului de către dumneavoastră, inclusiv canalele și platformele de social media și alte servicii de internet.
Legislația tratează diferit unele tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră ca fiind „speciale”, deoarece aceste date necesită mai multă protecție datorită naturii lor sensibile. Acestea includ informații despre rasă, religie, sănătate, viață sexuală, opinii publice sau orientare sexuală. Acest lucru se aplică și în ceea ce privește infracțiunile. Vom colecta sau folosi acest tip de date cu caracter personal numai (i) cu consimțământul dumneavoastră explicit sau (ii) dacă legea ne cere să facem acest lucru.

3. Modul de utilizare Millstone al datelor cu caracter personal ale utilizatorului site-ului web/aplicațiilor

Folosim datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza produse, oferte și servicii, pentru a vă livra reclame, oferte sau alt conținut adaptat intereselor dumneavoastră, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și pentru a efectua alte operațiuni comerciale. Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai în cazul în care avem o bază legală valabilă pentru a face acest lucru.
Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informări și oferte în scop de marketing (e.g. informări cu privire la activitatea, proiectele și produsele Millstone, oferte, alte informări precum și pentru a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitărilor venite de la dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Ne întemeiem pe consimțământul dumneavoastră în acest scop.
Datele dumneavoastră colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, precum și în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, atunci când ne solicitați transmiterea unei oferte.
Consimțământ: Ne bazam pe consimțământul dumneavoastră atunci când vă comunicăm mesaje de marketing.
Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
Obligație legală și interes public: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Millstone.

Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:
În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
Trimiterea ofertelor solicitate prin intermediul formularului de contact atât prin e-mail și/sau telefon;
Prelucrarea oricăror alte solicitări primite on-line sau prin e-mail, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitările dumneavoastră;
Promovarea produselor oferite de Millstone prin intermediul mesajelor de marketing comunicate pe e-mail și/sau telefon;
Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală;
Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
Administrarea și întreținerea website-ului;
Îndeplinirea obligațiilor pe care Millstone și le-a asumat prin încheierea contractelor;
Îndeplinirea obligațiilor legale și/sau contractuale.

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai din motivele pe care le-am prezentat mai sus. Dacă trebuie să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal din orice alt motiv, vă vom anunța și vă vom spune motivul împreună cu baza legală relevantă, cu excepția cazului în care legea ne împiedică să facem acest lucru.

4. Partajarea informațiilor cu caracter personal ale utilizatorului site-ului web/aplicațiilor

Partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul grupului Millstone și cu alte organizații, astfel încât să vă putem oferi serviciile noastre și să ne respectăm obligațiile legale. Am stabilit mai jos cine sunt aceste organizații și motivele pentru care vă partajați datele cu caracter personal cu astfel de organizații.
Este posibil să colectăm informații personale și de altă natură pentru o co-promovare sau ca parte a unei inițiative comune cu un partener de afaceri și să partajăm informațiile dumneavoastră cu acel partener de afaceri. Pentru aceste inițiative, vom clarifica la punctul de colectare că informațiile vor fi partajate cu Millstone Developments și cu parternerul de afaceri participant și vă vom solicita consimțământul în conformitate cu legile aplicabile.
Schimbul de informații cu terți și cu furnizori terți de servicii
Angajam furnizori terți de servicii pentru a efectua o varietatea de operațiuni de afaceri în numele nostru. În acest sens, este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu aceștia. Oferim furnizorilor noștri de servicii numai datele cu caracter personal de care au nevoie oentru a efectua serviciile pe care le solicităm și solicităm prin contract ca aceștia să protejeze aceste informații în mod corespunzător și să nu le utilizez în niciun alt scop.
În furnizarea serviciilor și produselor noastre, este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți și furnizorilor terți de servicii sau soluții, mai exact:
 Furnizor terț de tehnologie;
 Furnizor terț de servicii de promovare imobiliară;
 Furnizor terț de servicii sau soluții de gestionare a relațiilor cu clienții, inclusiv instrumente de gestionare a relațiilor cu clienții;
 Furnizor terț de asigurări, brokeri de asigurare, asiguratori;
 Reprezentanți sau consilieri profesioniști, cum ar fi avocați, contabili, notari, inspectori, etc.;
 Contractanți terți;
 Departamente guvernamentale;
 Autoritățile de reglementare;
 Terțe părți la cererea clientului;
 Furnizori de servicii de utilități sau servicii de gestionare a utilităților.
Alte situații de partajare a datelor cu caracter personal
Este posibil să transferăm sau să prelucrăm în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal:
 Ca parte a vânzării unui brand Millstone Developments către o altă companie;
 Pentru a proteja, apăra sau exercita drepturile privind proprietatea intelectuală Millstone Developments;
 Atunci când acest lucru este impus de lege, de hotărarea judecătorească și/sau de autoritățile guvernamentale care ar putea include verificări ale antecedentelor;
 În cazul în care ne spuneți să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau ne-ați dat consimțământul în alt mod pentru a face acest lucru, în cazul în care ne solicitați să partajăm datele dumneavoastră cu avocatul, banca sau consilierul dumneavoastră ipotecar;
Millstone Developments nu transferă date cu caracter personal în afara Spatiului Economic European (SEE).

5. Modalitatea de păstrare în siguranță a datelor cu caracter personal ale unui utilizator al site-ului web/aplicațiilor

Atunci când ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, noi le vom procesa utilizând sistemele noastre, ceea ce înseamnă că detaliile dumneavoastră vor fi introduse în bazele noastre de date. Dispunem de măsuri de securitate adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră nu sunt pierdute, furate, accesate de terți neautorizați sau modificare în niciun fel. Pe plan intern, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesibile număi către acei membri ai personalului nostru care au nevoie să vă vada datele (depinde de natura serviciilor oferite). Cu toate acestea, nu putem garanta că datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor beneficia de niciun risc de securitate care ar putea fi posibil atunci când informațiile dumneavoastră sunt trimise către și de pe site-ul web.

6. Timpul de stocare al informațiilor cu caracter personal ale unui utilizator al site-ului web/aplicațiilor

Vom păstra datele cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor descrise în prezenta politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă mai lungă de păstrare. În general, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât sunteți înregistrat pentru serviciilor noasre. Scopul acestui lucru este de a ne permite să:
 Comunicăm cu dumneavoastră despre orice întrebări sau reclamații pe care le-ați putea avea după ce ați încetat să mai fiți utilizator al serviciilor noastre;
 Pentru a respecta normele și legislația în vigoare privind contabilitatea, raportarea sau alte legi;
 Pentru a vă oferi informații relevante despre produsele și serviciile care v-ar putea interesa.

7. Drepturile utilizatorului site-ului web/aplicațiilor

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:
• dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Millstone o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate Millstone și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră Millstone poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
• dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Millstone a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Millstone va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Millstone ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Millstone are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Millstone în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Millstone va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Millstone restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Millstone să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Millstone nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Millstone prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; Millstone va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Millstone, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Millstone la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
• dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul de a depune o plangere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Millstone pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Confidențialitatea copiilor

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

9. Refuzul prelucrării datelor cu carater personal ale utilizatorului site-ului web/aplicațiilor

Dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact, nu veți putea transmite către noi solicitarea dumneavoastră.
Dacă nu vă exprimați acordul pentru a primi comunicări de marketing direct, nu o să vă putem informa despre ofertele Millstone.

10. Accesul utilizatorului site-ului web/aplicațiilor la datele sale cu caracter personal

Puteți modifica datele furnizate prin accesarea secțiunii ‘update your preferences’ disponibilă în subsolul fiecărui newsletter transmis.
Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea opțiunii ‘unsubscribe from this list’ sau prin accesarea secțiunii ‘update your preferences’, urmată de opțiunea dezabonare, din subsolul oricărui newsletter transmis.
Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa de e-mail precizată anterior în prezenta Politică de Confidențialitate.
Millstone va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor de mai sus sunt oferite de Millstone gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Millstone poate: (i) fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Caută

Cere ofertă